Regnskapsføring, lønn og fakturering

Regnskapet inneholder viktig informasjon for bedriften, og bruken av denne er avgjørende for god økonomisk kontroll - og gode resultater.

Vår jobb er ikke bare å overta de administrative rutinejobbene. Vel så viktig er vår bistand med å tolke tallene rett, og å utnytte disse i din forretningsdrift.

Våre skreddersydde løsninger kan inneholde blant annet:

Løpende regnskapsføring

Utarbeidelse periodiske regnskapsrapporter

Lønn og lønnsinnberetning

Budsjettering og budsjettkontroll

Avdelings- og prosjektregnskap

Fakturering

Skatteplanlegging

Årsoppgjør

Selvangivelse og ligningspapirer

Styrearbeid

Remittering

La oss hjelpe deg til å få bedre kontroll og høyere lønnsomhet - ta kontakt med oss for et gratis møte med en av våre kompetente fagpersoner!

Ta kontakt