Revisjon og attestasjonstjenester

Revisjon er en kvalitetssikring - se på den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel overfor dine forretningspartnere og er et nyttig verktøy for selskapets eiere og ledelse.

Våre tjenester innenfor revisjon og attestasjonstjenester omfatter:

Revisjon (lovpålagt og frivillig)

Forenklet revisorkontroll ("revisjon light")

Avtalte kontrollhandlinger

Revisjon av deler av regnskap

Revisorutarbeidelse av årsregnskap

Erklæringer, bekreftelser og attestasjon knyttet til kapitalendringer, selskapsetablering, fusjoner/fisjoner, transaksjoner mellom nærstående osv.

Fra og med regnskapsåret 2011 ble det innført nye regler som gjør revisjon frivillig for små bedrifter. Dersom bedriften ikke er et morselskap, samt tilfredsstiller minimumskravene (mindre enn 5 mill i omsetning, mindre enn 20 mill i balansesum og mindre en 10 årsverk), kan revisjon velges bort.

Revisjon gir økt tillit til selskapet, og er ikke utelukkende en kostnad for din bedrift. Dersom du velger å få regnskapet revidert gir du et viktig signal om troverdighet og seriøsitet til dine forretningspartnere.

Spørsmålet om selskapet skal ha revisor eller ikke, er derfor en viktig beslutning. Det handler om hvordan du skal forvalte tilliten til virksomheten.

Ta kontakt