Våre tjenester

Vi hjelper deg med følgende innen lønn, regnskap & revisjon


Capax AS er godkjent revisjonsselskap og autorisert regnskapsførerselskap, og kan hjelpe deg med en rekke revisjon og regnskapsrelaterte tjenester. Vi tilfører deg gode, fleksible løsninger som skaper effektivitet, økt lønnsomhet og verdiskapning.