Regnskapsføring, lønn og fakturering

Regnskapet inneholder viktig informasjon for bedriften, og bruken av denne er avgjørende for god økonomisk kontroll - og gode resultater.

Vår jobb er ikke bare å overta de administrative rutinejobbene. Vel så viktig er vår bistand med å tolke tallene rett, og å utnytte disse i din forretningsdrift.

Våre skreddersydde løsninger kan inneholde blant annet:

 Løpende regnskapsføring

 Utarbeidelse periodiske regnskapsrapporter

 Lønn og lønnsinnberetning

 Budsjettering og budsjettkontroll

 Avdelings- og prosjektregnskap

 Fakturering

 Skatteplanlegging

 Årsoppgjør

 selvangivelse og ligningspapirer

 Styrearbeid

 Remittering


La oss hjelpe deg til å få bedre kontroll og høyere lønnsomhet - ta kontakt med oss for et gratis møte med en av våre kompetente fagpersoner!